4

naam
Vordering/schuld en erfrecht
datum
13-03-2025
locatie
KBS Advocaten, Newtonlaan 275, 3584 BH Utrecht
uitvoering
NetlawAcademy
categorie
Juridisch
docent
mr. G.W.J. van Dijke
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan tijdens deze cursus aan de orde:


  • Op welke manier kan worden vastgesteld wie de erfgenamen en/of vertegenwoordigers van de nalatenschap zijn;
  • Wie – onder welke omstandigheden – de wederpartij is (aan wie moet worden betekend en tegen wie moet worden geprocedeerd);
  • Bijzonderheden voor schuldeisers en schuldenaren in het geval van executele en vereffening;
  • Hoe moet worden omgegaan met onbeheerde nalatenschappen en/of onvindbare erfgenamen;
  • Zekerheid verkrijgen / afdwingen voor vorderingen op de nalatenschap;
  • Aansprakelijkheid van de betrokken (professionele) partijen;


PO-punten / rechtsgebieden

Zowel materieel als formeel erfrecht komt aan bod, maar op een manier waarbij dit voor iedereen (ook zonder erfrechtpraktijk) toegankelijk is. Het vertrekpunt is steeds de civiele vordering / schuld. Om die reden kunnen de PO punten worden ingezet voor de (sub)rechtsgebieden “algemene praktijk”, “Burgerlijk procesrecht”, “Erfrecht” en “Verbintenissenrecht”.


Doelgroep

Doelgroepen zijn beginnend advocaten erfrecht, maar zeker ook advocaten die in hun vorderings- en procespraktijk te maken krijgen met een overleden cliënt of wederpartij. 

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl