Klachtenregeling

De Netlaw Academy beschouwt klachten of kritische opmerkingen als belangrijke informatie, op grond waarvan mogelijk verbeteringen kunnen worden aangebracht.

De volgende ingangen zijn beschikbaar.

Evaluatieformulier en follow-up
Na afloop van een opleidingsbijeenkomst worden evaluatieformulieren verspreid, waar ruimte op is gelaten voor het plaatsen van kritische opmerkingen.
Deze opmerkingen worden in het bureau van Netlaw / de Netlaw Academy gelezen en doorgegeven aan de coördinatoren en/of de docent. Mogelijk neemt het bureau of een der coördinatoren contact op met de indiener van de klacht, indien deze zich bekend heeft gemaakt.
Indien een klacht betrekking heeft op de locatie, zal deze – indien serieus genoeg – worden voorgelegd aan de uitbater.
Indien een klacht betrekking heeft op de organisatie van de opleiding, zal het bureau deze in behandeling nemen en zo mogelijk met de indiener contact opnemen.
Indien een klacht betrekking heeft op de kwaliteit van de docent, zal het bureau contact opnemen met de coördinatoren en/of de docent. Klachten over docenten kunnen ertoe leiden dat zij van de docentenlijst worden afgevoerd.

Email – telefoon – brief
Cursisten zijn te allen tijde uitgenodigd contact op te nemen met het bureau van Netlaw / de Netlaw Academy over de opleidingen. Zie ‘Contact’ op deze website. Ofschoon er geen tijdslimiet wordt gehanteerd, verdient het aanbeveling met een klacht niet lang te wachten.

Coördinatoren ter plaatse
Bij elke opleiding is tenminste één coördinator aanwezig, De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor een klacht, daar zij zo mogelijk de klacht direct kunnen verhelpen.