4

naam
'Dat schreeuwt om een verklaring!' Zwijgen of verklaren, wat adviseert u?
Netlaw-sectie
Strafrecht
datum
26-04-2018
locatie
Villa Augustus (De Moestuinzaal), Oranjelaan 7, 3311 DH Dordrecht
uitvoering
sectie Strafrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. dr. B. de Wilde
mr. J.S. Holthuis
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Bas de Wilde belicht in hoeverre een beroep op het zwijgrecht een rol mag spelen in de bewijsmotivering en bij de beoordeling van verzoeken van de verdachte.


Wanneer de verdachte geen aannemelijke verklaring geeft voor een omstandigheid die als belastend kan worden aangemerkt, wordt in de bewijsmotivering wel gewerkt met een bewijsvermoeden. Het is de vraag hoe ver de rechter mag gaan met het hanteren van dat soort bewijsvermoedens. Zo is de laatste jaren in diverse zaken aangenomen dat sprake is geweest van medeplegen, hoewel de rol van de verdachte niet duidelijk is geworden. Is een zo grote rol van het zwijgen wel in overeenstemming met de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?


Een andere vraag is of het zwijgen van de verdachte nadelig mag werken voor de beoordeling van verzoeken. Mag het verschil maken dat de verdachte geen openheid van zaken heeft gegeven en is het daarbij relevant dat de raadsman van de verdachte de standpunten van de verdachte heeft verwoord?


Joan Holthuis (pers)rechter bij de Rechtbank Limburg deelt vervolgens haar ervaringen als rechter.


“Ik beroep me op mijn zwijgrecht”. Wat is het effect daarvan in de praktijk? Raakt een rechter erdoor geïrriteerd? Levert het een hogere straf op? Of toch vaker een vrijspraak, omdat er net te weinig bewijs is? Is er verschil tussen een beroep op het zwijgrecht bij de politie of (ook) bij de rechter?


Kortom: de zin en onzin van het zwijgrecht in de praktijk.