4

naam
Zakelijke rechten
Netlaw-sectie
Bouwrecht
datum
27-06-2024
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bouwrecht
categorie
Juridisch
docent
prof. mr. P.J. van der Plank
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud
In deze cursus wordt in twee keer twee uur, aan de hand van recente literatuur en jurisprudentie, een aantal verschillende onderwerpen ten aanzien van zakelijke rechten besproken, zoals het verkrijgen van erfdienstbaarheden door verjaring, het toestemmingsbeding in erfpachtvoorwaarden, het vestigen van beperkte rechten indien een gebouw gesplitst is in appartementsrechten, de (on)mogelijkheden bij het vestigen van opstalrechten en het bezwaren van gemeenschappelijke zaken.


Het belooft een interactieve cursus te worden, met voldoende ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.
inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl