4

naam
Wezenlijke wijziging in de context van het aanbestedingsrecht
Netlaw-sectie
Aanbesteding
datum
18-04-2024
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Aanbesteding
categorie
Juridisch
docent
mr. F. van Nouhuys
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Binnen het aanbestedingsrecht neemt het leerstuk rond (wezenlijke) wijzigingen een steeds belangrijker plaats in. Daarbij gaat het zowel om wijzigingen in het kader van mislukte aanbestedingsprocedures, als om wijzigingen van de opdracht na gunning.


In deze opleidingsmiddag wordt, mede aan de hand van jurisprudentie en casusposities, uiteen gezet hoe wijzigingen moeten worden beoordeeld en wat de consequenties ervan zijn. Tevens wordt de rechtsbescherming die het aanbestedingsrecht in dit kader biedt behandeld.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl