4

naam
Volkshuisvestingsrecht: de basis en actualiteiten
Netlaw-sectie
Huurrecht
datum
30-05-2024
locatie
Ten Holter Noordam Advocaten, Veerhaven 17, 3016 CJ Rotterdam
uitvoering
sectie Huurrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. M.J. de Groot
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Het volkshuisvestingsrecht neemt een grote vlucht, vooral omdat ons land in een woningcrisis verkeert. Het Kabinet-Rutte IV heeft veel plannen gepresenteerd om die crisis aan te pakken en heeft de volkshuisvesting hoog op de agenda geplaatst. De nieuwe regering zal daar verder mee aan de slag moeten.


Volkshuisvestingsrecht omvat vooral de afstemming van bevoegdheden tussen de overheid en woningcorporaties bij en krachtens de Woningwet. In deze opleidingsmiddag wordt een overzicht gegeven van de huidige verdeling van die bevoegdheden. Die wordt geplaatst in de context van het verdragsrechtelijk geregelde subjectieve recht op huisvesting en geïllustreerd met casus.


Ook wordt de actualiteit bekeken, zoals de stand van zaken met het wetsvoorstel voor de Wet versterking regie volkshuisvesting. Met die wet is beoogd de regie voor vooral de overheid te verstevigen, onder meer door diverse beleidsvelden aan elkaar te koppelen. Er wordt ingegaan op de impact van die wet op de huidige bevoegdhedenverdeling en op ook andere wetten dan de Woningwet.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl