3

naam
Verjaring en verval alsmede de vaststellingsovereenkomst, toegespitst op letselschadezaken
Netlaw-sectie
Aansprakelijkheid
datum
01-06-2023
locatie
KBS Advocaten, Euclideslaan 8, 3584 BN Utrecht
uitvoering
sectie Aansprakelijkheid
categorie
Juridisch
docent
mr. J.J. Dammingh
programma
Aanvang15:30 uur
Blok 1 15:30 - 16:30 uur
Pauze16:30 - 16:45 uur
Blok 216:45 - 18:00 uur 
Pauze met broodjes18:00 - 18:45 uur
Blok 318:45 - 19:30 uur 
Einde19:30 uur


inhoud

Een benadeelde (slachtoffer) die – als schuldeiser – een vordering tot vergoeding van letselschade op een debiteur wil innen, zal daarvoor soms een vonnis van de rechter nodig hebben. Bij het instellen van een rechtsvordering dient de schuldeiser rekening te houden met verjaring. Titel 3.11 van het Burgerlijk Wetboek bevat bepalingen over (bevrijdende) verjaring.


Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de wettelijke bepalingen aangaande verjaring, waarbij ook aandacht wordt besteed aan recente rechtspraak van de Hoge Raad over verjaring. In dit verband komt ook de verjaring van de regresvordering aan de orde.


Van (bevrijdende) verjaring moet verval worden onderscheiden. De wet kent ook vervaltermijnen. Hierbij kan bijvoorbeeld aan de klachtplicht van art. 6:89 BW worden gedacht. Het verschil (in rechtsgevolgen) tussen verjaring enerzijds en verval anderzijds wordt besproken.


De cursus zal zijn toegespitst op de letselschadepraktijk. Vandaar dat ook aandacht zal worden besteed aan diverse aspecten van de vaststellingsovereenkomst.