4

naam
Vennootschapsrechtelijke Geschillenbeslechting voor en door de Ondernemingskamer
Netlaw-sectie
Ondernemingsrecht
datum
27-09-2023
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Ondernemingsrecht
categorie
Juridisch
docent
prof. mr. J.H.M. Willems
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

De rechtspersonenrechtelijke organisatie, veelal in de vorm van een (besloten) vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is gericht op samenwerking, met name tussen de actoren kapitaalverschaffers, bestuurders, toezichthouders en werknemers. Vanwege niet steeds of niet per se samenlopende posities, bevoegdheden, rechten, verwachtingen en belangen van de deelnemers aan die organisaties, ontaardt die samenwerking echter met grote regelmaat in conflicten, die in geval van falen van minnelijk overleg zonder juridische strijd niet kunnen worden opgelost. Er is dan een waaier van - vaak bovendien nog cumulatief inzetbare - procedures voorhanden, zoals de enquĂȘteregeling, de geschillenregeling, de uitkoopprocedure, de beroepsgang ingevolge de Wet op de ondernemingsraden en de (bestuurders)aansprakelijkheidsprocedure. De litiganten kunnen dan soms ook nog kiezen uit drie arena's: de Rechtbank, de Kortgedingrechter en de Ondernemingskamer


Deze cursus beoogt, naast het verschaffen van een bruikbaar algemeen overzicht van de verschillende procedures en een meer specifiek inzicht in met name het recht van enquĂȘte en de geschillenregeling, de deelnemers een handreiking te bieden voor een adequate hantering daarvan als strategisch instrument, in het bijzonder bij aandeelhoudersgeschillen. Aandacht wordt besteed aan recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, maar ook aan mogelijkheden en onmogelijkheden hoe in tijden van vrede te regelen dat kostbare en langdurige strijd kan worden voorkomen als die vrede onder druk staat.