4

naam
Van Brussel naar Rome II. Capita selecta IPR procesrecht
Netlaw-sectie
Burgerlijk Procesrecht
datum
01-02-2024
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Burgerlijk Procesrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. dr. J.A. van der Weide
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Het seminar ‘Van Brussel naar Rome II’ is een vervolg op het seminar ‘Van Brussel naar Rome’ van 7 september 2023.


Tijdens het (aankomende) seminar ‘Van Brussel naar Rome II’ hanteert Jeroen van der Weide de bezem en wil hij onder meer aandacht besteden aan vragen van bevoegdheid en toepasselijk recht inzake internationale onrechtmatige daadsacties, inclusief afgebroken onderhandelingen. De aandacht zal dan worden gericht op de verordeningen Brussel I bis, Rome II en het commune IPR.


In dit verband zal ook iets worden gezegd over zaken die liggen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (mvo) en andere ‘schemergebieden’.


Daarna waaiert hij uit naar forumkeuzebedingen en hun varianten, inclusief de onderliggende systematiek in het verdragsrecht, het verordeningsrecht en het commune IPR.


Van daaruit kan dan gemakkelijk worden doorgestoken naar de Netherlands Commercial Court (NCC) en de jurisprudentie van de NCC. De NCC is op 1 januari 2019 zijn werkzaamheden aangevangen als internationale handelskamer van de Rechtbank en het Hof Amsterdam en zijn internationale bevoegdheid wordt in de meeste gevallen gegenereerd door middel van een forumkeuzebeding. Van de NCC naar vragen van erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen is als ‘one step for man, one giant leap for mankind’ (Neil Amstrong). Maar toch. Al met al meer dan voldoende stof voor een actieve IPR middag, waarbij telkens zal worden gereflecteerd op de praktijk van alledag. Actieve deelname van de deelnemers wordt zeer op prijs gesteld. 


Dr. Jeroen van der Weide is werkzaam aan de Universiteit Leiden als universitair hoofddocent privaatrecht & internationaal privaatrecht. Hij heeft tevens een eigen praktijk als legal trainer & counsellor. In 2006 promoveerde Jeroen op een proefschrift op het terrein van het internationale goederen- en zekerhedenrecht. Jeroen is een veelgevraagd spreker en is regelmatig als extern deskundige en klankbord betrokken bij (complexe) grensoverschrijdende transacties en procedures. Hij is tevens hoofdredacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht (MvV). 

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl