4

naam
Van Brussel naar Rome: Capita selecta IPR procesrecht
Netlaw-sectie
Burgerlijk Procesrecht
datum
07-09-2023
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Burgerlijk Procesrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. dr. J.A. van der Weide
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Tijdens het seminar zal de kennis van de deelnemers op het gebied van het Nederlandse internationale bevoegdheids-, erkennings- en executierecht worden opgefrist en worden verbreed. Dit zal worden gedaan aan de hand van concrete casusposities en actuele jurisprudentie van het Hof van Justitie EU, de rechtspraak van de Hoge Raad, alsmede van lagere gerechtelijke instanties, waaronder de Netherlands Commercial Court die op 1 januari 2019 zijn werkzaamheden is aangevangen als internationale handelskamer van de Rechtbank en het Hof Amsterdam.


Gedurende het seminar zullen ook tips & tricks worden gegeven die van belang zijn bij het draften van internationale documentatie. En ook internationaal procesrechtelijke verwikkelingen rondom de Brexit zullen niet worden geschuwd.


Kortom, iedere deelnemer aan het seminar zal iets van haar of zijn gading vinden. Actieve deelname van de deelnemers wordt door de docent zeer op prijs gesteld!  


Mr. dr. Jeroen van der Weide is werkzaam aan de Universiteit Leiden als universitair hoofddocent privaatrecht & internationaal privaatrecht. Hij heeft tevens een eigen praktijk als legal trainer & counsellor. In 2006 promoveerde Jeroen op een proefschrift op het terrein van het internationale goederen- en zekerhedenrecht. Jeroen is een veelgevraagd spreker en is regelmatig als extern deskundige en klankbord betrokken bij (complexe) grensoverschrijdende transacties en procedures. Hij is tevens hoofdredacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht (MvV). 

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl