4

naam
Twee-fasen proces
Netlaw-sectie
Aanbesteding
datum
15-02-2023
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Aanbesteding
categorie
Juridisch
docent
mr. G. Huith
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Al decennia wordt in de wetenschap en de praktijk gediscussieerd over verschillende vormen van aanbesteden, contracteren en samenwerken met als doel kostenoverschrijdingen en geschillen te voorkomen. Naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om ontwerp- en uitvoeringsrisico’s op een redelijke en effectieve manier tussen opdrachtgevers en aannemers te verdelen. Met de publicatie van het McKinsey rapport van Rijkwaterstaat in de zomer van 2019 is de discussie nieuw leven ingeblazen. De meest in het oog springende aanbeveling in het McKinsey rapport is de introductie van een ‘twee-fasen-proces’ waarin pas ná de ontwerp- of engineeringsfase de prijsbepaling voor de bouwfase volgt. Inmiddels geven verschillende (middel)grote en kleinere opdrachtgevers hieraan vorm door te experimenteren met bouwteamovereenkomsten en (mini) allianties. Regelmatig roept dat de vraag op hoe het twee-fasen-proces past binnen de aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke kaders.


Georg Huith doet momenteel samen met prof. mr. drs. E.M. Bruggeman (IBR), prof.mr. C.E.C. Jansen (VU), mr. R.G.T. Bleeker (Rozemond advocaten) en mr. J. Weyne (Pels Rijcken) onderzoek naar de contractuele en aanbestedingsrechtelijke aspecten van twee-fasen processen. Hij zal tijdens de bijeenkomst de achtergronden van het twee fasen-proces nader belichten en verkennen welke mogelijkheden de verschillende contractvormen bieden om het 2-fasen-proces aan te besteden en te contracteren. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden en belemmeringen én de verschillende manieren van prijsvorming. Bouwcontractmodellen en de daarop toe te passen prijsvormingsmechanismen worden kritisch getoetst op hun voor- en nadelen, rechtmatigheid en doelmatigheid.


Tijdens de bijeenkomst is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en voor discussie.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl