4

naam
Tekortkoming en remedies; franchise
Netlaw-sectie
Ondernemingsrecht
datum
12-06-2019
locatie
La Gro Geelkerken advocaten, Prins Bernhardlaan 35, 2404 NE Alphen aan den Rijn
uitvoering
sectie Ondernemingsrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. drs. J.H.M. Spanjaard
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur met aansluitend een borrel
inhoud

De contractenrechtpraktijk is gericht op het opstellen van zo sluitend mogelijke afspraken en streeft naar voorspelbaarheid. In dat kader kan het geen kwaad stil te staan bij de situatie waarin één van de partijen de overeenkomst niet nakomt. Wat kan de teleurgestelde partij dan doen, welke stappen moeten worden gezet? Hoe zat het ook alweer met de ingebrekestelling? En hoe kan een en ander contractueel worden ingeregeld? Daarnaast wordt in de cursus stilgestaan bij het Voorontwerp van een nieuwe franchisewet die op 12 december 2018 in internetconsultatie ging.