4

naam
Tactisch procederen
Netlaw-sectie
Burgerlijk Procesrecht
datum
23-04-2024
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Burgerlijk Procesrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. S.M.A.M. Venhuizen
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Deze cursus neemt u op basis van procesrechtelijke kennis mee langs enkele (uit)hoeken van het burgerlijk procesrecht met als invalshoek het tactisch procederen. Tactisch o.a. in de zin van beter op de hoogte raken van de diverse procesregels en het weten te vermijden van processuele missers. 


Steven Venhuizen zoomt in op verschillende onderdelen van verschillende fasen in de procedure en op de keuzes die u daar moet maken. Zijn die keuzes tactisch? Hoe reageert een rechter daarop? Aan de hand van problemen op enkele voorbeelddia’s wisselt hij met u mogelijke standpunten uit, waarbij de interactie niet alleen plaatsvindt over de inhoud van de dia’s, maar (vooral) ook naar aanleiding daarvan. Het doel is om uw procesrechtelijke gereedschapskist verder te vullen. 


De regels van de dagvaardingsprocedure gelden als uitgangspunt. Enkele regels gelden echter algemeen, dus ook voor de verzoekschriftprocedures. 


Enkele voorbeelden van de vele onderwerpen die aan de orde kunnen komen: 

- Voorlopige bewijsverkrijging of meteen een procedure starten? 

- Is de keuze voor een verkeerd procesinleidend stuk nog wel eens fataal? 

- Verstek en observeren tactisch? 

- Tactisch inzetten van exceptief of principaal verweer. 

- Is verval van recht erg? 

- Tactische inzet incidenten: 223 of kort geding ? 843a of 22? 

- Is doorhaling van de procedure handig? 


Verder staan er diverse reserveonderwerpen ter beschikking. 

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl