2

naam
Schadevaststelling en tijd
Netlaw-sectie
Aansprakelijkheid
datum
18-11-2019
locatie
KBS Advocaten, Euclideslaan 8, 3584 BN Utrecht
uitvoering
sectie Aansprakelijkheid
categorie
Juridisch
docent
mr. M.R. Hebly
programma
Aanvang17:00 uur
Pauze18:00 - 18:30 uur
Einde19:30 uur
inhoud

Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou hebben verkeerd zonder aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis. Vergoeding van schade vergt daarom vroeg of laat een oordeel omtrent de vraag in hoeverre schade is geleden. De gebeurtenis kan evenwel oorzaak zijn van allerlei feitelijke ontwikkelingen die zich gaandeweg ontvouwen met het verstrijken van de tijd. Het college biedt een verdiepingsslag in het schadevergoedingsrecht, door nader in te gaan op de rol van de factor tijd bij vaststelling van schade. Een aantal kernvragen staan centraal: met welke feiten en omstandigheden moet de rechter rekening houden bij de vaststelling van schade, welk moment heeft voor zijn oordeel als beslissend te gelden, en hoe verhoudt een en ander zich tot andere leerstukken van schadevergoedingsrecht?