4

naam
Reorganisatie en arbeidsrechtelijke aandachtspunten
Netlaw-sectie
Arbeidsrecht
datum
05-10-2023
locatie
Quinton House, Nieuwegracht 60, 3512 LT Utrecht
uitvoering
sectie Arbeidsrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. drs. R.J. van der Ham
mr. J. Meijer
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Lezing Ralph Jan van der Ham 13:30 - 15:30 uur 
Pauze15:30 - 16:00 uur
Lezing Jan Meijer 16:00 - 18:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Tijdens het eerste deel van de cursus staat Ralph Jan van der Ham uitvoerig stil bij de collectieve rechtspositie van werknemers bij reorganisaties. In het bijzonder is daarbij aandacht voor de rol van vakorganisaties, het medezeggenschapsrechtelijke traject en de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en de (on)mogelijkheid van ontslag in relatie tot reorganisaties waarbij (ook) sprake is van overgang van onderneming.


Jan Meijer zal na de pauze ingaan op actualiteiten rondom de UWV ontslagprocedure, waaronder de nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de Uitvoeringsregels ontslagprocedure (geldend met ingang van 1 april 2023) . Daarnaast zal hij (actuele) jurisprudentie op de A-grond bespreken en de invloed daarvan op de ontslagpraktijk van UWV.