3

naam
Pot Jonker Inhouse cursus: de (onmiddellijke) voorzieningen van de enquĂȘteprocedure
Netlaw-sectie
Insolventie
datum
17-04-2018
locatie
Pot Jonker Advocaten, Nieuwe Gracht 124, 2011 NM Haarlem
uitvoering
Pot Jonker Advocaten N.V.
categorie
Juridisch
docent
mr. Ph. D. Eikelboom
programma
Aanvang 14:30 uur
Pauze 15:45 - 16:00 uur
Einde 17:45 uur met aansluitend een borrel
inhoud

Floor Eikelboom is een senior medewerker van bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in het oplossen van geschillen, in het bijzonder ondernemingsrechtelijke geschillen. Veel van de geschillen waaraan Floor Eikelboom werkt zien op samenwerkingsverbanden – zoals joint ventures – die anders zijn uitgepakt dan aanvankelijk werd gewenst. Ten aanzien van de kwesties die daarbij spelen (juridisch of anderszins) beschikt Floor inmiddels over een schat aan ervaring, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechten en verplichtingen van aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid, corporate governance, gedwongen overdracht van aandelen en aandeelhoudersovereenkomsten en –leningen. Daarnaast houdt Floor Eikelboom zich bezig met geschillen naar aanleiding van de overdracht van bedrijven, fraude binnen ondernemingen, faillissementsrecht en de aansprakelijkheid van professionele dienstverleners, zoals accountants en fiscalisten.

 

Publicaties:

Floor Eikelboom is gepromoveerd op de (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure. Hij publiceert regelmatig over ondernemingsrechtelijke onderwerpen en geeft daarover cursussen en presentaties. Zijn bijzondere aandacht heeft daarbij de vraag in hoeverre de rechter de verhoudingen binnen rechtspersonen kan wijzigen, met name in het kader van de enquêteprocedure voor de Ondernemingskamer.