2

naam
Online workshop Didam: opletten bij huurovereenkomsten met de overheid
Netlaw-sectie
Huurrecht
datum
16-05-2023
locatie
via Zoom
uitvoering
sectie Huurrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. B. Poort
mr. C. Weebers - Vrenken MRE
programma
Aanvang14:00 uur
Blok 1 14:00 - 15:15 uur
Pauze15:15 - 15:30 uur
Blok 2 15:30 - 16:45 uur
Einde16:45 uur


inhoud

Het inmiddels veelbesproken Didam arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 roept nog altijd veel discussie en vragen op. Over de vertaling naar de praktijk, bijvoorbeeld bij lopende onderhandelingen maar ook bij bestaande contracten, is het laatste woord nog niet gezegd. Uit (recente) rechtspraak blijkt dat de gevolgen van deze uitspraak de Hoge Raad immense impact kunnen hebben op bestaande en te sluiten huurovereenkomsten tussen publieke en private partijen en gebiedsontwikkelingen.


In deze bijeenkomst lichten Caroline Weebers en Bart Poort deze rechtspraak en de gevolgen voor de praktijk toe. Het wordt een interactieve digitale bijeenkomst waarbij de deelnemers ook de gelegenheid krijgen om de opgedane kennis direct toe te passen en hun mening te geven in ‘fictieve’ casusposities.