2

naam
Online cursus Wwft voor advocaten
datum
11-11-2021
locatie
online via Zoom-link
uitvoering
NetlawAcademy
categorie
Juridisch
docenten
mr. L. Rammeloo
mr. M. Höfelt
programma
Aanvang10:00 uur
Pauze11:00 - 11:15 uur
Einde12:15 uur


inhoud

Door de positie van de advocaat binnen het financiële stelsel en het economische verkeer wordt verwacht dat hij/zij, in elke zaak waarin de Wwft van toepassing is, een poortwachtersrol vervult in het kader van de Wwft. Tijdens deze cursus zullen wij bespreken wat iedere advocaat moet weten over de Wwft om zijn/haar plichten in voldoende mate en tijdig te kunnen herkennen.


De cursus heeft een interactief karakter, waardoor alle deelnemers actief bezig zijn met de leerstof. Het is de bedoeling dat alle deelnemers na afloop van de cursus op de hoogte zijn van het doel van de Wwft, het normenkader en de verplichtingen uit de Wwft.


In de cursus komen niet alleen risicomanagement, cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties aan bod, maar ook de inrichting van het toezicht op de advocatuur en de actuele (tucht)rechtspraak.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl