2

naam
Online cursus Wwft voor advocaten
datum
03-10-2024
locatie
Online via Zoom
uitvoering
NetlawAcademy
categorie
Juridisch
docent
mr. L.H. Rammeloo
programma
Aanvang09:30 uur
Pauze10:30 - 10:45 uur 
Einde11:45 uur


inhoud

Door de positie binnen het financiële stelsel en het economische verkeer wordt elke advocaat geacht een poortwachtersrol te vervullen in het kader van de Wwft. Dat maakt dat van elke advocaat wordt verwacht dat iedere zaak wordt gescreend op toepasselijkheid van de Wwft en, als dat zo is, dat de daaruit voortvloeiende verplichtingen worden vervuld.


Tijdens deze cursus komt aan bod wat iedere advocaat moet weten over de Wwft. De cursus heeft een interactief karakter, waardoor alle deelnemers actief bezig zijn met de leerstof. Het is de bedoeling dat alle deelnemers na afloop van de cursus in staat zijn om te herkennen of de Wwft van toepassing is op een zaak, van meet af of gedurende de behandeling daarvan, èn dat alle deelnemers op de hoogte zijn van het doel, het normenkader en de verplichtingen uit de Wwft.


In de cursus komen niet alleen de verplichtingen tot cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties aan de orde, maar ook het risicomanagement op kantoor, de inrichting van het toezicht op de advocatuur en de actuele (tucht)rechtspraak over de Wwft. 

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl