3

naam
Online cursus Schulden en scheiden
Netlaw-sectie
Familierecht
datum
23-03-2021
locatie
online via Zoom-link
uitvoering
sectie Familierecht
categorie
Juridisch
docent
mr. dr. B. Breederveld
programma
Aanvang13:30 uur
Pauze14:30 - 14:40 uur
Pauze 15:40 - 15:50 uur
Einde17:00 uur


inhoud
Niet alleen de Coronacrisis maar ook bijvoorbeeld de toeslagaffaire drukt een stempel op de financiële situatie van veel gezinnen. En veel zelfstandigheden zien hun inkomsten dalen. Kortom in veel gevallen neemt in deze tijd de schuldenlast toe.


In veel situaties kan dat van invloed zijn op de afwikkeling van de vermogensrechtelijke verhouding tussen gehuwden bij hun scheiding.
Het is dan van belang om als advocaat of mediator bij de begeleiding ervan voldoende kennis  te hebben van de wettelijke regels die betrekking hebben op de schulden, de schuldeisers en schuldenaren die van toepassing zijn bij de “oude“ gemeenschap als de nieuwe regels die van toepassing zijn bij de beperkte gemeenschap van goederen. Voorts is specifieke kennis gewenst bij  de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden meer in het bijzonder ten aanzien van eenvoudig gemeenschappen en verrekenbedingen.


In deze cursus wordt daarom speciaal aandacht besteed aan de schulden in verband met de afwikkeling van het vermogen bij scheiding.


Aan de orde komen:
+  Aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht (naar huidig en oud recht)
 - tot aan ontbinding gemeenschap
 - na ontbinding gemeenschap
                                 
+   Verdeling en de schulden                                                                  
 - draagplicht en redelijkheid en billijkheid
 - hoofdelijke aansprakelijkheid en ontslag
 - schulden in het zicht van de echtscheiding
 - verknochtheid    

+  Huwelijkse voorwaarden en schulden
 - privéschulden (eenvoudige gemeenschap)
 - het niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
 - het finaal verrekenbeding
 - Pauliana

+  De eigen onderneming in verband met scheiding

+  Vergoedingsrechten als schuld

+  Faillissement van een echtgenoot
inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl