3

naam
Online cursus Algemene voorwaarden en boetebeding in de bouw
Netlaw-sectie
Bouwrecht
datum
16-03-2021
locatie
online via Zoom-link
uitvoering
sectie Bouwrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. J.J. Dammingh
programma
Aanvang10:00 uur
Pauze11:00 - 11:10 uur
Pauze 12:10 - 12:20 uur
Einde13:20 uur


inhoud

Algemene voorwaarden

Afdeling 6.5.3 BW bevat een regeling over algemene voorwaarden.


Allereerst wordt stilgestaan bij de regeling van de algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek.


In dit verband komen o.m. de volgende aspecten aan de orde:

-       Het verschil tussen toepasselijkheid en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden.

-       De vernietigbaarheid van algemene voorwaarden ex art. 6:233 BW.

-       De terhandstelling van algemene voorwaarden en art. 6:234 BW.

-       Terhandstelling door dienstverleners.

-       De zwarte en de grijze lijst (art. 6:236 en 6:237 BW).

-       De verhouding van afd. 6.5.3 BW t.o.v. de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen.

-       De uitleg van algemene voorwaarden.


Vervolgens wordt ingegaan op specifieke sets algemene voorwaarden die vaak in de bouw worden gebruikt.


Jaap Dammingh noemt o.m.:

-       UAV 2012

-       DNR 2011 (herziene versie 2013)

-       AVA 2013

-       ALIB 2007


Concrete bedingen uit deze voorwaarden zullen de revue passeren.


Boetebeding

Tevens wordt het boetebeding besproken, dat overigens vaak deel uitmaakt van algemene voorwaarden.


Het is van belang dat de partijen bij een overeenkomst (stipt) aan hun contractuele verplichtingen voldoen. Om hen daartoe te stimuleren, wordt in het contract aan een prestatieverplichting vaak een boetebeding gekoppeld.


Het boetebeding is geregeld in de artikelen 91 t/m 94 van Boek 6 BW. Het boetebeding kan ook een schadefixerende functie hebben.


Op o.m. de volgende aspecten m.b.t. het boetebeding zal worden ingegaan:

-       Wanneer wordt de boete krachtens het boetebeding verbeurd?

-       Boete naast (wettelijke) schadevergoeding.

-       Boetebeding in algemene voorwaarden.

-       Boetebeding en de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen.

-       De matiging van een verbeurde boete (art. 6:94 BW).

-       De verjaring van een boetebeding.

-       Wat kan een schuldeiser vorderen in geval van een boetebeding?

-       Welke verweren kan een schuldenaar voeren tegen een gevorderde boete?


Uiteraard wordt stilgestaan bij de boetebedingen in de UAV 2012, de DNR 2011 (herziene versie 2013), de AVA 2013 en de ALIB 2007.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl