4

naam
Online basiscursus Erfrecht voor advocaten
Netlaw-sectie
Familierecht
datum
29-04-2021
locatie
online via Zoom-link
uitvoering
sectie Familierecht
categorie
Juridisch
docent
prof. mr. drs. J. Biemans
programma
Aanvang13:30 uur
Blok 113:30 - 14:30 uur
Pauze14:30 - 14:40 uur
Blok 214:40 - 15:40 uur
Pauze 15:40 - 15:50 uur
Blok 315:50 - 16:50 uur
Pauze16:50 - 17:00 uur
Blok 417:00 - 18:00 uur
Einde 18:00 uur


inhoud
In deze basiscursus 'Erfrecht voor advocaten' wordt ingegaan op alle voor de erfrechtelijke procespraktijk relevante onderdelen van het erfrecht.


Aan bod komen onder meer het versterferfrecht, de wettelijke verdeling en de wilsrechten, de legitieme portie en de andere wettelijke rechten, ontervingen, legaten en lasten, tweetrapsmakingen en geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen (waaronder wils(on)bekwaamheid), alsmede de (beneficiaire) aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en de afwikkeling daarvan, waaronder executele, testamentair bewind en vereffening.


Voorts wordt (buiten Boek 4 BW) ingegaan op het vruchtgebruik, de (bijzondere) gemeenschap en de verdeling van de nalatenschap, alsmede op enkele erfprocesrechtelijke aspecten (erfrechtelijke procespartij- en beslag- en executieperikelen, bevoegde rechter(s) en bijzondere erfrechtelijke regelingen ten aanzien van instellen rechtsmiddelen).


De cursus geeft aldus een inleidend en op de advocatuur toegesneden overzicht van het erfrecht op hoofdlijnen. De cursus is bedoeld voor advocaten die overwegen om de overstap naar het erfrecht te maken én voor advocaten die deze overstap hebben gemaakt en behoefte hebben aan een overzicht met aandachtspunten. 
inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl