4

naam
Onderhandelen voor professionals in de letselschadepraktijk
Netlaw-sectie
Aansprakelijkheid
datum
11-06-2018
locatie
KBS Advocaten, Euclideslaan 8, 3584 BN Utrecht
uitvoering
sectie Aansprakelijkheid
categorie
Niet-juridisch
docent
mr. drs. M. ter Huurne
programma
Ontvangst 15:30 - 16:00 uur
Aanvang  16:00 uur
Pauze  18:00 - 18:30 uur met broodjes
Einde 20:30 uur
inhoud

In het aansprakelijkheidsrecht spelen uiteenlopende belangen een rol. Onderhandelingen gaan niet altijd alleen maar over een meetbare schadevergoeding. Het gaat om de vraag wat een passende remedie is voor de geleden schade. Wat passend is, is niet altijd voor de hand liggend. Dit brengt met zich mee dat een gemachtigde zeer kundig moet zijn in het achterhalen van de belangen van diens eigen cliënt als ook in het inschatten en achterhalen van de belangen van de wederpartij. Gesprekstechnieken en interpersoonlijke vaardigheden zijn hierbij van zeer groot belang. Hoe ga je daarnaast om met hoog oplopende emoties? Wat kan je voor jouw cliënt doen in de situatie waar er alleen verliezers lijken te zijn?

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op vragen zoals: hoe bereid ik de onderhandeling (samen met mijn cliënt) voor? Welke strategie zet ik in gelet op de omstandigheden? Hoe kan ik de Harvard-methode toepassen in mijn praktijk? Welke valkuilen zijn er, ook gelet op (automatische) denkprocessen en (automatisch) gedrag, zowel van de wederpartij als van mijzelf? Hoe kan ik de interactie met de wederpartij beïnvloeden? Wat zijn mijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen?

Deze onderwerpen worden behandeld in de context van de verschillende fases van het onderhandelingsproces. Er wordt ingegaan op de vragen wat wanneer te doen en te laten en hoe precies. Hierbij wordt geoefend met essentiële vaardigheden. Theorie en oefeningen worden afgewisseld waarbij de praktijk van de deelnemers continu het uitgangspunt is.

 

Docent:

mr. drs. Marloes ter Huurne is sociaal psycholoog en is ook afgestudeerd in Nederlands Recht. Ze werkte onder meer als jurist, consultant W&S en kantoordirecteur op een advocatenkantoor in Amsterdam. Tegenwoordig is zij trainer en (team)coach en doceert zij onder meer in de Beroepsopleiding Advocaten.

Deelname: maximaal 15 personen