5

naam
Nieuw IPR familierecht: herziening Brussel II-bis per 1 augustus 2022
Netlaw-sectie
Familierecht
datum
09-11-2022
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Familierecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. dr. J.G. Knot
prof. mr. F. Ibili
programma
Ontvangst met lunch12:00 - 12:30 uur
Aanvang12:30 uur
Blok 112:30 - 14:00 uur
Blok 214:10 - 15:30 uur 
Blok 316:00 - 17:10 uur
Blok 4 17:15 - 18:15 uur


inhoud

Op 1 augustus 2022 wordt de bestaande Europese Verordening Brussel II-bis vervangen door de nieuwe Europese Verordening Brussel II-ter. Deze nieuwe IPR-regeling heeft belangrijke gevolgen voor de Nederlandse familierechtpraktijk, in het kader van internationale echtscheidingen, gezag en omgang, kinderbescherming en internationale kinderontvoering.
Er zijn verschillende vragen waar familierechtadvocaten tegenaan zullen lopen. Wat verandert er ten aanzien van internationale echtscheidingen? Kunnen echtgenoten in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan een bevoegde rechter aanwijzen en een rechtskeuze uitbrengen? Kan een ouder bij de Nederlandse rechter een vordering tot terugverhuizen indienen, wanneer de andere ouder zonder toestemming met het kind is verhuisd naar het buitenland? De nieuwe Verordening Brussel II-ter maakt de erkenning en tenuitvoerlegging van familierechtelijke beslissingen in andere EU-landen gemakkelijker. Maar wat betekent dat precies? Kan een omgangsregeling vastgesteld door de Belgische rechter direct geƫffectueerd worden in Nederland, zonder verlof van de Nederlandse rechter?

Deze praktijkcursus over de nieuwe Europese Verordening Brussel II-ter is een must voor familierechtadvocaten. Na het volgen van de cursus bent u weer helemaal bij. De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. De cursus wordt verzorgd door twee ervaren IPR-experts, die beiden werkzaam zijn in de rechterlijke macht: prof. mr. F. Ibili (raadsheer Hof Den Haag) en mr. dr. J.G. Knot (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden).

Tijdens de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
- waarom wordt de bestaande Europese Verordening Brussel II-bis vervangen?
- overgangsrecht: wanneer blijft de oude verordening van toepassing en wanneer geldt de nieuwe verordening?
- welke onderwerpen van familierecht regelt de nieuwe verordening?
- rechtsmacht van de Nederlandse rechter m.b.t. internationale echtscheidingen
- rechtsmacht van de Nederlandse rechter m.b.t. gezag en omgang
- forumkeuze en rechtskeuze in het echtscheidingsconvent en het ouderschapsplan
- internationale kinderontvoering
- verhouding Europese Verordening Brussel II-ter tot andere bronnen van IPR (Boek 10 BW, Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996, etc.)
- de erkenning van buitenlandse echtscheidingen binnen de Europese Unie
- de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen inzake gezag en omgang binnen de Europese Unie