4

naam
NetlawExclusief cursus Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening
datum
03-07-2024
locatie
KBS Advocaten, Newtonlaan 275, 3584 BH Utrecht
uitvoering
categorie
Juridisch
docent
drs. R. Take
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Op 28 mei jl. hebben 10 Netlaw advocaten dezelfde training gevolgd en enthousiast beoordeeld met een 8,8 gemiddeld. Om u in de gelegenheid te stellen om deze cursus alsnog te doen, hebben wij een nieuwe training ingepland. 


Deze vier uur durende training is bedoeld voor advocaten die in de praktijk met jaarrekeningen in contact komen, maar hier geen primaire scholing in hebben gehad.


Is zowel bedoeld voor advocaten in het kader van beroepsuitoefening en daarnaast ook voor advocaten die een rol als toezichthouder vervullen bij een bedrijf, instelling of stichting. 


Aan de hand van te selecteren praktijkgevallen (mede op basis van respons op een na aanmelding te ontvangen intakeformulier) worden de volgende onderwerpen en thema’s besproken:


1. Waarover wordt waarom door wie op welke wijze gerapporteerd?

2. Wat is de samenhang tussen de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht?

3. Wat vereist de wet? Commerciële-en fiscale stukken

4. Wat kun je met de jaarrekening?:

a. rentabiliteit

b. solvabiliteit

c. liquiditeit

d. kasstroomgenererend vermogen bepalen

e. individuele posten analyse

5. Door welke keuzes kun je zaken rooskleuriger of somberder voorstellen?

6. Groepsbegrip


Indien gewenst kan een verdiepingsmodule worden aangeboden.


Het betreft een NetlawExclusief cursus en deze vier uur durende training kost € 234,00 per deelnemer. Na afloop van de cursus ontvangt u een factuur. 


Ons lidkantoor KBS Advocaten te Utrecht stelt haar vergaderruimte beschikbaar voor deze cursus. 

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl