4

naam
Medezeggenschap in concernverband
Netlaw-sectie
Arbeidsrecht
datum
04-04-2024
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Arbeidsrecht
categorie
Juridisch
docent
dr. mr. J. van Mierlo
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Bij medezeggenschap als beïnvloeding van besluiten, kan onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte medezeggenschap.


De Wet op de ondernemingsraden (‘WOR’) vormt de belangrijkste basis voor directe medezeggenschap. Indien de onderneming deelt uitmaakt van een concern, vindt een belangrijk deel van de besluitvorming op een hoger niveau plaats. Hoe komt in dat geval de medezeggenschap op grond van de WOR tot zijn recht? Wat is daarbij de rol van de in de rechtspraak ontwikkelde technieken van toerekening, medeondernemerschap en vereenzelviging?


De meest bekende vorm van indirecte medezeggenschap vinden we in de structuurregeling, die de ondernemingsraad met zijn aanbevelingsrecht de mogelijkheid biedt de samenstelling van de raad van commissarissen te beïnvloeden. In het kader van dat aanbevelingsrecht speelt (on)afhankelijkheid van commissarissen een rol, met name indien het kandidaten betreft die een binding hebben met het concern. Hoe wordt daar in de rechtspraak van de Ondernemingskamer mee omgegaan?