4

naam
Mededinging en franchise
Netlaw-sectie
Ondernemingsrecht
datum
23-09-2020
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Ondernemingsrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. M. de Putter
mr. drs. J.H.M. Spanjaard
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Mededingingsrechtelijke aandachtspunten voor advocaten in de ondernemingsrechtpraktijk

In het eerste deel van deze cursus geeft Marleen de Putter handvatten voor de beoordeling van bedingen in overeenkomsten die in strijd kunnen zijn met het mededingingsrecht. Daarna volgt een kort overzicht van de actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie in civiele zaken waarin een beroep wordt gedaan op het mededingingsrecht.


Aan bod komen de specifieke mededingingsrechtelijke issues bij:

-distributie- en franchiseovereenkomsten (o.a. exclusieve afname en toelevering, selectieve distributie, verticale prijsbinding, concurrentiebedingen en marktplaatsverboden);

-overnameovereenkomsten en joint ventures (o.a. meldingsplicht, nietige non-competes, pre-closing obligations en nevenrestricties);

-overeenkomsten met partijen met een economische machtspositie;

-samenwerkingsovereenkomsten (verkapte kartels en specifieke vrijstellingen).


Franchise: ook contractenrechtelijk veel nieuws onder de zon
Op 30 juni 2020 is de Wet franchise door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet treedt op 1 januari 2021 in werking. Het speelveld in franchiseland zal de nodige veranderingen ondergaan. De wet brengt een vergaande precontractuele informatieplicht, een contractuele zorgplicht en postcontractuele verplichtingen. Naast de mededingingsrechtelijke aspecten die in acht moeten worden genomen, spelen dus ook contractenrechtelijke aspecten. Dit maakt van franchise een waar mijnenveld, of een lawyer's paradise.


In het tweede deel van deze cursus bespreekt Jan Spanjaard de Wet franchise en recente rechtspraak en wordt ook ingegaan op de houdbaarheid van die rechtspraak onder de nieuwe wet.