4

naam
Kostenverhaal en onteigening onder de Omgevingswet
Netlaw-sectie
Bestuursrecht
datum
27-06-2023
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bestuursrecht
categorie
Juridisch
docenten
dr. D. Muñoz Gielen
mr. J.C. Binnerts
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang lezing Demetrio Muñoz Gielen over kostenverhaal13:30 uur
Pauze15:00 - 15:30 uur
Vervolg lezing Demetrio Muñoz Gielen over kostenverhaal15:30 uur
Aanvang lezing Jan Coen Binnerts over onteigening16:30 uur 
Einde18:00 uur


inhoud
Dr. Demetrio Muñoz Gielen zal tijdens het eerste deel van deze cursus het systeem van kostenverhaal toelichten. Eerst zullen de belangrijkste begrippen gedefinieerd worden en vervolgens de reikwijdte van het kostenverhaal uiteengezet worden: welke bouwaanvragen vallen onder het kostenverhaal, welke kosten mogen/moeten worden verhaald e.d.


Om de werking van het kostenverhaal te verduidelijken zal daarna het proces van kostenverhaal van bouwaanvraag tot en met het innen van de bijdragen van zelfrealisatoren stap voor stap worden toegelicht.


Demetrio gaat telkens de theoretische werking van het kostenverhaal (wat de wet en de toelichting over de wet zeggen) vergelijken met de uitwerking in de praktijk (de zijns inziens meest relevante jurisprudentie en de ruimte die gemeenten in de praktijk hebben en benutten). Ook zal Demetrio telkens ingaan op de relevante veranderingen die de Omgevingswet met zich mee gaat brengen.


Het tweede deel van deze cursus neemt mr. Jan Coen Binnerts voor zijn rekening. 


Ook onder de Omgevingswet zal er onteigend worden. Maar dat zal allemaal een beetje anders gaan lopen, bijvoorbeeld met een speciaal hiervoor bedachte bekrachtigingsprocedure  en een notariële onteigeningsakte, die de huidige Kroonprocedure en het vonnis houdende vervroegde onteigening gaan vervangen. Hoe ziet dat er precies uit, wat verandert er werkelijk en wat kunnen wij daar mee?