4

naam
Koop Onroerende Zaken
Netlaw-sectie
Bouwrecht
datum
13-02-2020
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bouwrecht en Huurrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. J.J. Dammingh
programma
Ontvangst11:30 - 12:00 uur
Aanvang12:00 uur
Pauze13:30 - 13:45 uur
Pauze15:15 - 15:30 uur
Einde16:30 uur
inhoud

In deze cursus wordt allereerst het onderwerp non-conformiteit behandeld. Wat kan de koper van een woning of bedrijfspand doen wanneer hij (na de levering) ontdekt dat de door hem gekochte zaak een ‘gebrek’ (zoals een verrot dak of verontreiniging) bevat? Kan hij schadevergoeding van de verkoper vorderen, en/of ontbinding en/of vernietiging van de koop bewerkstelligen? En wat zijn de gevolgen van een vernietiging van de koopovereenkomst?


In dit verband wordt ook aandacht besteed aan de bepalingen uit de zogenoemde NVM-koopakte (een model-overeenkomst die vaak wordt gebruikt).


Tevens komen in dit verband de volgende aspecten aan de orde:

-       Wat moet er gebeuren als op de gekochte woning een agrarische bestemming blijkt te rusten?;

-       De ouderdomsclausule;

-       De onbekendheidsclausule;

-       Boetebedingen in de koopakte;

-       Het financieringsvoorbehoud;

-       Het onderscheid tussen feitelijke gebreken en juridische gebreken (art.    7:15 BW);

-       De klachtplicht van de koper (art. 7:23 BW).