4

naam
EU-Verordening IPR Huwelijksvermogensrecht
Netlaw-sectie
Familierecht
datum
13-06-2019
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Familierecht
categorie
Juridisch
docent
mr. J.G. Knot
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Vanaf 29 januari 2019 is de nieuwe EU-Verordening IPR Huwelijksvermogensrecht in achttien lidstaten, waaronder Nederland, van toepassing. Deze nieuwe verordening heeft belangrijke gevolgen voor u als advocaat in de echtscheidingspraktijk. Mr. Jan-Ger Knot zal u tijdens deze cursus volledig op de hoogte brengen van de wijzigingen die de nieuwe verordening meebrengt en vooral wat deze voor u betekenen. Niet alleen de inhoud van de verordening zelf (rechtsmacht, toepasselijke recht en erkenning en tenuitvoerlegging), maar ook de verhouding ten opzichte van de bestaande regels van internationaal huwelijksvermogensrecht en de Nederlandse uitvoeringswetgeving komen uitgebreid aan de orde. Alles op een dusdanig praktische wijze dat u in staat bent om het geleerde de volgende dag direct in uw eigen advies- en procespraktijk toe te passen. Uiteraard is er tijdens de cursus volop gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.


Programma

I. Introductie van de huwelijksvermogensrechtverordening 

- procedure van nauwere samenwerking

- materieel, formeel en temporeel toepassingsgebied

- overgangsrecht t.o.v. bestaande regels: conflictregelkalender


II. Rechtsmacht 

- (internationale) bevoegdheid inzake huwelijksvermogensrecht van de rechter in erfrecht- en echtscheidingszaken

- (internationale) bevoegdheid inzake huwelijksvermogensrecht van de rechter in andere gevallen

- forumkeuzemogelijkheden

- alternatieve en subsidiaire bevoegdheid


III. Toepasselijk recht 

- conflictenrechtelijke uitgangspunten

- vorm en inhoud van de rechtskeuze

- toepasselijk recht zonder rechtskeuze

- huwelijkse voorwaarden

- gezinsbeschermende bepalingen (art. 1:88 BW)

- derdenwerking

- Nederlandse Uitvoeringswet