4

naam
Huurprijzenrecht van woonruimte in het licht van de plannen van De Jonge
Netlaw-sectie
Huurrecht
datum
16-11-2023
locatie
Quinton House, Nieuwegracht 60, 3512 LT Utrecht
uitvoering
sectie Huurrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. drs. P. Eymaal
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Blok 113:30 - 14:30 uur
Pauze 14:30 - 14:40 uur
Blok 2 14:40 - 15:40 uur
Pauze15:40 - 15:50 uur
Blok 315:50 - 16:50 uur
Pauze 16:50 - 17:00 uur
Blok 417:00 - 18:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Op 9 december 2022 maakte minister De Jonge bekend hoe hij de verhuur van woonruimte meer én anders wil reguleren. Hij wil het woningwaarderingsstelsel (WWS) niet alleen dwingend(er) maken, maar ook ingrijpend aanpassen op de onderdelen energieprestatie en buitenruimte. De liberalisatiegrens komt wat hem betreft te liggen op 187 punten (per 1 januari 2023: tot en met 148 punten gereguleerd).


In deze cursus bespreken we deze en zijn andere voornemens over (verdergaande) huurprijsregulering. Daarbij nemen we ook de tijd om de basis en de werking van het huidige WWS door te nemen, inclusief actuele rechtspraak daarover (met name over de WOZ-waarde en de energieprestatie). We behandelen ook de regels én de actualiteiten over de (jaarlijkse) huurprijsverhoging.


De cursus wordt afgesloten met een kort overzicht van mogelijke procedures bij de huurcommissie waarin het WWS een rol speelt.