4

naam
Hoofdelijkheid, regres en subrogatie
Netlaw-sectie
Ondernemingsrecht
datum
10-05-2023
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Ondernemingsrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. drs. D.F.H. Stein
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Hoofdelijkheid is voor de rechtspraktijk van groot belang. Een schuldeiser die niet één, maar meerdere, hoofdelijk verbonden schuldenaren tegenover zich heeft, kan verhaal nemen op meerdere verhaalsvermogens. Een schuldenaar die hoofdelijk aansprakelijk is, kan geregeld regres nemen op een of meer van zijn medeschuldenaren. Een goede beheersing van het hoofdelijkheidsleerstuk is voor dit soort casusposities van groot belang en kan het verschil maken voor uw bedrijf of uw cliënt.


In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat partijen zich niet altijd realiseren dat er naast de schuldenaar nog meer medeaansprakelijke partijen zijn. Een goede analyse is daarvoor essentieel en vereist voldoende kennis.


In deze cursus gaat docent Daniël Stein uitgebreid in op de werking van hoofdelijke verbondenheid. Daarbij komen vragen aan de orde die zowel van belang zijn in de financieringspraktijk als in de procespraktijk.


Het vaststellen van de draagplicht van hoofdelijk schuldenaren heeft de wetgever bewust aan de rechtspraak overgelaten. Rechters gaan hiermee niet eenduidig om. U krijgt een overzicht van de laatste stand van de rechtspraak op dit gebied. Ook laat de docent u zien hoe u die rechtspraak kunt gebruiken in uw voordeel.


De docent gaat verder nog in op het recht van de Europese Unie. Dat komt geregeld om de hoek kijken, bijvoorbeeld bij hoofdelijke aansprakelijkheid wegens schending van mededingingsrecht of schending van gegevensbeschermingsrecht.


Na afloop van deze cursus is uw kennis op het gebied van hoofdelijkheid weer opgefrist en bent u in staat het geldende recht toe te passen op voor u relevante casusposities.


Indien u vragen heeft die u graag behandeld zou zien tijdens de cursus, dan kunt u die tot uiterlijk 14 dagen voor de cursus toesturen aan m.haverkate@netlawacademy.nl.