3

naam
Holla Inhouse meerdaagse verdiepingscursus Corporate Litigation
datum
02-12-2020
- meerdaags
locatie
Holla Den Bosch, Stationsplein 101, Den Bosch
uitvoering
Holla
categorie
Juridisch
docent
prof. mr. J.H.M. Willems
programma
Aanvang16:00 uur
Pauze17:30 - 17:45 uur
Einde19:15 uur


inhoud

De samenwerking binnen de onderneming ontaardt met grote regelmaat in conflicten. Partijen kunnen voor de geschilbeslechting kiezen voor de gewone rechter, de kort geding rechter en de Ondernemingskamer (OK) al dan niet cumulatief.


In de meerdaagse cursus Corporate Litigation wordt aan de verschillende rechtsgangen en met name aan de geschillenregeling en de enquĂȘteprocedure de nodige aandacht geschonken. Welke keuzes kunnen worden gemaakt en waartoe leidt dit alles?


Daarnaast zal de nodige aandacht worden besteed aan actuele ontwikkelingen.


Een zekere kennis van het ondernemingsrecht wordt bekend verondersteld. Het te behandelen cursusmateriaal wordt voorafgaand aan de bijeenkomst verstrekt.