2

naam
Holla Inhouse cursus Update UWV-ontslagprocedure
datum
18-10-2022
locatie
Holla legal & tax Den Bosch, Stationsplein 101, Den Bosch
uitvoering
Holla legal & tax
categorie
Juridisch
docent
mr. J. Meijer
programma
Aanvang14:30 uur
Pauze15:45 - 16:00 uur
Einde17:00 uur


inhoud

Tijdens de cursus zal het toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid worden besproken. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan jurisprudentie rondom de A- en B-grond en de invloed daarvan op de ontslagpraktijk van het UWV.


Tevens zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder de voor dit najaar geplande wijzigingen en aanvullingen van de Uitvoeringsregels.


Deze inhouse cursus staat open voor één externe Netlaw advocaat.