4

naam
Handhaving van de Omgevingswet
Netlaw-sectie
Bestuursrecht
datum
23-01-2020
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bestuursrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. C.J. IJdema
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Jaap IJdema gaat nog een laatste terugblik werpen op de meest relevante jurisprudentie uit 2019 over bestuurlijke herstelsancties, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • het verzoek tot handhaving;
  • de uitzonderingen op de beginselplicht tot handhaving;
  • het overtredersbegrip;
  • het verschil tussen de preventieve last en de last tot voorkoming van herhaling van een overtreding;
  • de last onder dwangsom (begunstigingstermijn, hoogte dwangsom, etc.);
  • de invordering van verbeurde dwangsommen en kosten van bestuursdwang;
  • herhaalde herstelsancties (nadat eerdere herstelsanctie is uitgewerkt).


In het tweede deel van de bijeenkomst zal Jaap een doorkijkje geven naar de handhaving van het omgevingsrecht onder de Omgevingswet.