4

naam
Handhaving van de Omgevingswet
Netlaw-sectie
Bestuursrecht
datum
23-01-2020
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bestuursrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. C.J. IJdema
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Jaap IJdema gaat nog een laatste terugblik werpen op de meest relevante jurisprudentie uit 2019 over bestuurlijke herstelsancties, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • het verzoek tot handhaving;
  • de uitzonderingen op de beginselplicht tot handhaving;
  • het overtredersbegrip;
  • het verschil tussen de preventieve last en de last tot voorkoming van herhaling van een overtreding;
  • de last onder dwangsom (begunstigingstermijn, hoogte dwangsom, etc.);
  • de invordering van verbeurde dwangsommen en kosten van bestuursdwang;
  • herhaalde herstelsancties (nadat eerdere herstelsanctie is uitgewerkt).


In het tweede deel van de bijeenkomst zal Jaap een doorkijkje geven naar de handhaving van het omgevingsrecht onder de Omgevingswet. 

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl