4

naam
Goed en deugdelijk werk en andere verantwoordelijkheden en verplichtingen van de aannemer
Netlaw-sectie
Bouwrecht
datum
09-10-2018
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bouwrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. S. Rutten
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Tijdens de cursus komen een aantal verantwoordelijkheden van de aannemer aan bod: de verantwoordelijkheid voor het leveren van goed en deugdelijk werk (en wat daaronder blijkens de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt verstaan), de verantwoordelijkheid voor de voorgeschreven leverancier en onderaannemer, de verplichtingen voortvloeiende uit de paragraaf 22 UAV garantie en de verantwoordelijkheid voor bouwstoffen.

Indien er daarna nog tijd over is zal ook nog aandacht worden besteed aan het onderwerp bouwtijd, waaronder de samenloop van een vertragingsoorzaak die in de risicosfeer van de aannemer ligt met een (gelijktijdige) vertragingsoorzaak die in de risicosfeer van de opdrachtgever ligt; hoe zit het onder de UAV dan met de gevolgen in tijd en geld?