3

naam
De zaak Westenberg: lawyers paradise voor een ondernemingsrechtadvocaat
Netlaw-sectie
Ondernemingsrecht
datum
08-09-2021
locatie
Sociëteit aan de Maas, Veerdam 1, 3016 DD Rotterdam
uitvoering
sectie Ondernemingsrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. H.J. Smit
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang lezing13:30 uur
Einde lezing17:30 uur 
Borrel17:30 - 18:30 uur


inhoud

De zaak Westenberg betreft een rechtsstrijd van 16 jaar, van 19 april 2004 tot 23 januari 2020. Het was een zaak van de ex-rechter J.W. Westenberg, maar vooral van de Staat, via de Raad voor de rechtspraak, tegen de Rotterdamse advocaat mr. H.J. (Hugo) Smit. De zaak Westenberg  is een cause célèbre, in vele opzichten.


De zaak Westenberg was onlosmakelijk verbonden met de Chipshol-zaak, een Titanenstrijd tussen de familie Poot en  N.V. Landinvest met de groep Van Andel c.s., met 56 procedures over 600 ha grond rond Schiphol, een belang van f 9 miljard (600 x f 15 miljoen). De daaraan voorafgaande generale repetitie was de Endra-zaak.


Dit cluster van zaken kende veel partijen (60 vennootschappen, 50 rechters, 21 advocaten, tientallen  journalisten) ongekend veel publiciteit, het boek “De Liegende Rechter” (auteur Hugo Smit) en 9 rechterlijke uitspraken:  5  x Rechtbank, 3 x Hof en 1 x  Hoge Raad.


In de lezing passeren talloze interessante onderwerpen de revue, zoals:


 • rechten van certificaathouders t.o.v. het administratiekantoor
 • plichten van bestuurders van een administratiekantoor
 • verhindering benadeling van f 4 miljoen en een onderneming terugprocederen
 • blackmail met jaarrekening, tuchtklachten tegen PWC, waarschuwing en berisping Voorzitter
 • nietigheid van een niet geagendeerd ontslag van een statutair bestuurder
 • bedrog bij emissie f 200 miljoen, ondermijnen emissie, ontwijken koers f 2000 per aandeel
 • Hof en Hoge Raad: onrechtmatige commissarissenbenoeming Van Andel
 • normerende werking van een samenwerkingsovereenkomst
 • pleidooien op 8 december 1994 bij mr. J.W. Westenberg
 • het voorafgaande telefoongesprek van de eeuw
 • publicatie boek Topadvocatuur van Micha Kat in maart 2004
 • dagvaarding van Pels Rijcken van 19 april 2004 – oorlog - excommunicatie
 • waarschuwingen van Smit in de wind geslagen
 • het Rotterdamse vonnis van 2008: bewijs bellen geleverd, maar waarover?
 • zitting bij het Hof Amsterdam en het arrest van 23 juni 2009
 • mislukte onderhandelingen met de Raad voor de rechtspraak
 • schadeclaim van Smit, advocaat des Konings doet zijn intrede
 • het spanningsveld Raad - RM
 • onrechtmatige wijziging van het probandum
 • 24 getuigen, meineden, weigering getuigen Smit te horen, afgewezen wrakingsverzoek
 • de Amsterdamse vonnissen 2011/2014/2015, de truc met de verjaring
 • victorie Den Bosch 2017 en bij de Hoge Raad 2018
 • summum van rechtsstatelijkheid en onafhankelijkheid RM
 • de rol van de Raad, Pels Rijcken, de Landsadvocaat, de advocaat des Konings, de NOVA
 • kamer vragen over rol Raad en terugbetaling door de liegende rechter


Het verdient aanbeveling om vóór 8 september 2021 de website van de spreker te bezoeken op www.smit-advocatuur.nl  en  vooral ook de bijlagen daarvan te bekijken.