2

naam
De vaststellingsovereenkomst in letselschadezaken
Netlaw-sectie
Aansprakelijkheid
datum
08-11-2021
locatie
KBS Advocaten, Euclideslaan 8, 3584 BN Utrecht
uitvoering
sectie Aansprakelijkheid
categorie
Juridisch
docent
mr. M. Peters
programma
Aanvang17:00 uur
Pauze met broodjes18:00 - 18:30 uur
Einde19:30 uur


inhoud

In deze cursus wordt onder meer ingegaan op:


1. de kenmerken van de VSO;
2. de voor- en nadelen van sluiten VSO (wanneer wel, wanneer niet?);
3. de keuze voor een standaard-VSO, dan wel maatwerk (waarin met concrete voorbeelden op mogelijke maatwerkoplossingen wordt ingegaan)
4. de formulering en juridische afdwingbaarheid van voorbehouden en garanties in de VSO 
5. de verjaring van voorbehouden en 'open-eind-regelingen'
6. de zorgplicht van belangenbehartiger en aansprakelijke partij/verzekeraar 
7. de gebondenheid aan de VSO en omstandigheden die tot afwijking daarvan kunnen leiden
8. een aantal overige aandachtspunten


Als er bepaalde specifieke vragen zijn of 'wens-onderwerpen' die niet op de lijst staan dan graag een e-mail aan m.haverkate@netlawacademy.nl.Mocht u zelf over mooie voorbeelden van maatwerk-VSO's of voorbehouden beschikken, dan wordt u bij deze uitgenodigd om die voorbeelden (geanonimiseerd!!) in te brengen, waarbij tijdens de cursus gesproken kan worden over de gedachtegang die gevolgd is. Altijd leerzaam!

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl