4

naam
De CAR-verzekering revisited
Netlaw-sectie
Bouwrecht
datum
30-11-2021
locatie
Jongerius Kantoor, Kanaalweg 64, 3527 KX UTRECHT
uitvoering
sectie Bouwrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. J.H. Tuit
dr. ir. ing. A.E.C. van der Stoel
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang lezing Hans Tuit13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Aanvang lezing Almer van der Stoel 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Eind 2019 is er een -langverwachte- nieuwe druk uitgekomen van ‘De CAR-verzekering’, de handelseditie van het proefschrift van Tjalling Dorhout Mees uit 1996 over deze gecompliceerde verzekering.


Hoewel met grote regelmaat CAR-uitspraken gepubliceerd worden in de daartoe geëigende tijdschriften, zijn die publicaties veelal beperkt tot de overheidsrechtspraak. In de beurs CAR-tekening is het echter gebruikelijk dat een arbitrageclausule wordt opgenomen en geschillen worden beslecht via particuliere arbitrage. Die uitspraken worden zelden gepubliceerd.


In het voorbereidingstraject voor de herdruk is echter een inventarisatie gemaakt van deze uitspraken en een bloemlezing uit deze uitspraken zal eveneens voor het einde van dit jaar worden gepubliceerd. Een mooi moment om weer eens stil te staan bij de rechtsontwikkelingen met betrekking tot CAR-verzekeringen gedurende de afgelopen 25 jaar.


Hans Tuit bespreekt tijdens de eerste twee uren van deze cursus de volgende onderwerpen: 


1. Korte inleiding CAR-verzekering
2. De plaats van de CAR-verzekering in het bouwproces
3. Kernbegrippen CAR
4. Ontwerpverantwoordelijkheid
5. (Verlengde) garantie
6. Niet gedekte risico’s
7. Andere bouwverzekeringen
8. Samenloop tussen verzekeringen


Vervolgens neemt dr.ir.ing. Almer E.C. van der Stoel het tweede gedeelte van de cursus voor zijn rekening. 


Almer van der Stoel is oprichter en managing partner van CRUX Engineering BV en treedt met grote regelmaat op als geotechnisch expert / reviewer bij grote projecten, in arbitrage en mediation trajecten, bij rechtszaken en voor verzekeraars. Almer wordt veelvuldig (inter)nationaal geraadpleegd als expert bij schadezaken. Zo adviseerde hij onder andere bij de berging van de Costa Concordia, London Gateway en bij de aardbevingen in Christchurch Nieuw Zeeland.  


In zijn lezing zal Almer ingaan op kenmerkende aspecten van schadezaken bij infraprojecten en kleine en grote bouwkuipen in Nederland (geanonimiseerd waar nodig!) en meer specifiek op wanneer schades te relateren zijn aan ontwerp, uitvoering of daadwerkelijk zijn aan te merken als onvoorzien. Het doel is om na de lezing juristen beter geëquipeerd te maken om te beoordelen of schades nu werkelijk aan de CAR zijn te relateren of dat wellicht toch andere wegen verkend moeten worden.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl