4

naam
[AFGELAST] De CAR-verzekering revisited
Netlaw-sectie
Bouwrecht
datum
24-03-2020
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bouwrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. J.H. Tuit
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Eind 2019 komt er een -langverwachte- nieuwe druk uit van ‘De CAR-verzekering’, de handelseditie van het proefschrift van Tjalling Dorhout Mees uit 1996 over deze gecompliceerde verzekering.


Hoewel met grote regelmaat CAR-uitspraken gepubliceerd worden in de daartoe geëigende tijdschriften, zijn die publicaties veelal beperkt tot de overheidsrechtspraak. In de beurs CAR-tekening is het echter gebruikelijk dat een arbitrageclausule wordt opgenomen en geschillen worden beslecht via particuliere arbitrage. Die uitspraken worden zelden gepubliceerd.


In het voorbereidingstraject voor de herdruk is echter een inventarisatie gemaakt van deze uitspraken en een bloemlezing uit deze uitspraken zal eveneens voor het einde van dit jaar worden gepubliceerd. Een mooi moment om weer eens stil te staan bij de rechtsontwikkelingen met betrekking tot CAR-verzekeringen gedurende de afgelopen 25 jaar.


Hans Tuit zal tijdens deze cursus de volgende onderwerpen bespreken: 

1. Korte inleiding CAR-verzekering
2. De plaats van de CAR-verzekering in het bouwproces
3. Kernbegrippen CAR
4. Ontwerpverantwoordelijkheid
5. (Verlengde) garantie
6. Niet gedekte risico’s
7. Andere bouwverzekeringen
8. Samenloop tussen verzekeringen