6

naam
Bestuurdersaansprakelijkheid
Netlaw-sectie
Insolventie
datum
09-10-2024
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Insolventie
categorie
Juridisch
docenten
prof. mr. dr. J.B. Wezeman
prof. mr. S.M. Bartman
programma
Ontvangst09:00 - 09:30 uur
Aanvang09:30 uur
Blok 1 prof. Wezeman09:30 - 11:00 uur
Pauze11:00 - 11:10 uur
Blok 2 prof. Wezeman11:10 - 12:40 uur
Gezamenlijke lunch12:40 - 13:15 uur
Blok 3 prof. Bartman13:15 - 14:45 uur
Pauze 14:45 - 14:55 uur
Blok 4 prof. Bartman14:55 - 16:25 uur
Einde16:30 uur


inhoud

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen is uiterst actueel. In de praktijk gaat het vooral om de bestuurdersaansprakelijkheid bij vennootschappen, zowel binnen als buiten concernverband.


Aan de hand van actuele jurisprudentie worden tijdens het ochtendprogramma van deze cursus de verschillende algemene aansprakelijkheidsgrondslagen diepgaand behandeld, met onder meer aandacht voor onbehoorlijk bestuur en faillissement, onverantwoorde dividenduitkeringen en lichtvaardig (onrechtmatig) contracteren. Ook de wijze waarop aansprakelijkheidsrisico’s kunnen worden beperkt (denk aan decharge, vrijwaring) worden besproken.


In het middagdeel van de cursus ligt de nadruk op aansprakelijkheden in groepsverband, met inbegrip van leerstukken als doorbraak van aansprakelijkheid, misbruik van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen, groepsaansprakelijkheid (art. 6:166 BW) en vereenzelviging. Afhankelijk van de actualiteit van het moment kan ook aandacht worden besteed aan procedures tegen (bestuurders van) concernvennootschappen wegens tekortschietend klimaatbeleid.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl