4

naam
Basiscursus Belastingrecht voor advocaten
datum
03-11-2021
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
NetlawAcademy
categorie
Juridisch
docenten
mr. L. van de Peppel
mr. M.D. Dragicevic
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur met aansluitend een borrel


inhoud

In deze basiscursus Belastingrecht voor advocaten wordt ingegaan op de meest relevante onderdelen van het belastingrecht voor advocaten.


Veel belastingsoorten hebben raakvlakken met andere praktijkgebieden. Denk hierbij aan de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de btw in relatie tot de ondernemingsrechtpraktijk, de loon- en inkomstenbelasting in relatie tot de arbeidsrechtpraktijk en de overdrachtsbelasting in relatie tot de vastgoedpraktijk. Aan bod komen de structuur en de onderlinge samenhang van de verschillende belastingwetten en de verschillen tussen directe en indirecte belastingen en aangifte- en aanslagbelastingen.


Met betrekking tot de vennootschapsbelasting en dividendbelasting worden de volgende onderwerpen behandeld: zakelijk handelen tussen gelieerde vennootschappen, de deelneming, de fiscale eenheid, fusie- en splitsingsfaciliteiten en het systeem van de dividendbelasting.


Voor wat betreft de btw wordt ingegaan op btw-ondernemerschap, het verschil tussen goederenlevering en dienstverrichting, btw-aftrek, vrijstellingen en de samenloop met de overdrachtsbelasting. In het kader van de overdrachtsbelasting worden tevens de begrippen verkrijging en onroerendezaakslichaam besproken. 


Daarnaast bespreken de docenten het systeem van de loon- en inkomstenbelasting, waarbij het boxenstelsel in de inkomstenbelasting, de managementovereenkomst, zzp’ers vis-à-vis werknemers, de gebruikelijk-loonregeling en de werkkostenregeling aan bod zullen komen.


Bovendien wordt er op hoofdlijnen ingegaan op de werking van belastingverdragen met aandacht voor de woonplaats en de vaste inrichting en methodes van aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.


De cursus geeft aldus een inleidend overzicht van de structuur en samenhang van de verschillende belastingsoorten. De cursus is bedoeld om advocaten een inzicht te geven in de (werking van) verschillende onderdelen van het belastingrecht.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl