4

naam
Basiscursus aanbestedingsrecht
Netlaw-sectie
Aanbesteding
datum
20-04-2023
locatie
Holla legal & tax, Stationsplein 101, 5211 BM Den Bosch
uitvoering
NetlawAcademy
categorie
Juridisch
docenten
mr. J.P.M. van Beers
mr. J.A.M. van Heijningen
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Veel advocaten die zich niet (primair) met het aanbestedingsrecht bezighouden krijgen regelmatig een dossier op hun bureau waarbij basiskennis van het aanbestedingsrecht meer dan aangewezen is. Denk bijvoorbeeld aan een geschil tussen een aanbestedende dienst (bijvoorbeeld een gemeente) en een opdrachtnemer tijdens de uitvoering van een aanbestede overeenkomst. Wellicht wordt de ruimte gezocht om het contract te wijzigen, in welk geval het leerstuk van de wezenlijke wijziging om de hoek komt kijken.  


Tijdens de cursus zullen de hoofdonderwerpen/leerstukken worden besproken aan de hand van het wettelijke kader en (standaard)jurisprudentie waaruit de hoofdlijnen blijken. Het doel is advocaten basiskennis van het aanbestedingsrecht in brede zin te bieden, zodat zij weten wat de rode draad per deelonderwerp is, zaken kunnen signaleren en vervolgens de verdieping kunnen zoeken indien dat nodig is. Het laatste deel van de cursus wordt gereserveerd voor het bespreken van het Didam-arrest en de nadien verschenen jurisprudentie.


Voor (ver)gevorderde aanbestedingsadvocaten zal deze cursus weinig toegevoegde waarde hebben.