4

naam
AVG in de zorg
Netlaw-sectie
Bestuursrecht
datum
06-10-2021
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bestuursrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. N. van den Burg
mr. E. Luijendijk
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Tijdens deze cursus wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in relatie tot de gezondheidszorg besproken.


Onder meer zal worden ingegaan op de verhouding tussen de AVG en het medisch beroepsgeheim, de WGBO en andere zorg- en privacywetgeving, de verplichtingen van zorgaanbieders onder de AVG en hoe dient te worden omgegaan met verzoeken van betrokkenen (zoals patiƫnten).


Verder wordt aandacht besteed aan actuele rechtspraak rondom de verwerking van persoonsgegevens in de zorg.