3

naam
AVG en faillisementen
Netlaw-sectie
Insolventie
datum
21-09-2020
locatie
Jongerius Kantoor, Kanaalweg 64, 3527 KX UTRECHT
uitvoering
sectie Insolventie
categorie
Juridisch
docent
mr. F. van der Jagt
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze14:45 - 15:00 uur
Pauze 16:00 - 16:15 uur
Einde 17:00 uur


inhoud

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is privacycompliance voor ondernemingen een key topic geworden. Nu ondernemingen door de coronacrisis in zwaar weer terecht komen, groeit het aantal faillissementen. De waarde van een onderneming zit vaak niet alleen meer in de machines, maar ook in de data die een onderneming heeft. Bij faillissementen spelen daarom privacyaspecten. Welke privacyrechtelijke rol heeft de curator? Kan de curator de klantenbestanden van een failliete onderneming zonder meer doorverkopen? Mag een curator de e-mailboxen van de bestuurders van een failliete vennootschap bekijken? Kunnen bij contractsovername persoonsgegevens worden verstrekt?


Deze en andere vragen komen tijdens de cursus aan bod. Ter inleiding zullen eerst kort de basisbegrippen en de toepasselijkheid van de AVG worden behandeld. Uiteraard wordt tevens aandacht besteed aan toezicht op en handhaving van de AVG.


Deze cursus wordt gedoceerd door mr. Friederike van der Jagt, advocaat bij Hunter Legal te Amsterdam. Zij werkte eerder als privacyrechtadvocaat bij de advocatenkantoren Van Doorne en Stibbe en in het bedrijfsleven als Senior Legal Counsel Privacy bij een internationaal beveiligingssoftwarebedrijf. Friederike publiceert en spreekt geregeld over privacygerelateerde onderwerpen, is een van de redacteurs van het tijdschrift Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens en auteur van de Kluwer Themapagina AVG. Friederike is lid van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam en bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Zij is hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Privacyrecht en docent privacy bij de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Daarnaast is zij arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering en fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.