4

naam
Arbeidsongeschiktheidsperikelen
Netlaw-sectie
Arbeidsrecht
datum
16-06-2021
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Arbeidsrecht
categorie
Juridisch
docenten
dr. B. Sorgdrager
mr. P.S. Fluit
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Tijdens het eerste blok van deze cursus gaat bedrijfsarts Bas Sorgdrager met name in op de volgende onderwerpen: 


  • rapportages van de bedrijfsarts in relatie met beroepsgeheim en Wet Verbetering Poortwachter;
  • arbeidsconflict en ziekmelding;
  • omgaan met stagnerend herstel en inadequaat herstelgedrag;
  • deskundigenoordelen;
  • zorgplicht en Arbowet.


Pieter Fluit bespreekt vervolgens na de pauze in het tweede blok de volgende onderwerpen:


  • re-integratie en WIA;
  • de no-risk polis (kort);
  • eigenrisicodragerschap Ziektewet;
  • laatste ontwikkelingen rondom Xella en Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • WIA en ontslag.
inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl