4

naam
Naleving van de splitsingsakte: procesrechtelijke aspecten van het appartementsrecht
Netlaw-sectie
Bouwrecht
datum
03-09-2019
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bouwrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. R.P.M. de Laat
prof. mr. R.F.H. Mertens
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Het appartementsrecht biedt eigenaren van onroerend goed vele mogelijkheden om flexibel met eigendom om te gaan. Appartementsrecht gaat niet alleen over appartementsrechten ten behoeve van woningbouw, maar ook om rechten ten behoeve van tal van andere economische doeleinden.


Die flexibiliteit wordt door steeds meer eigenaren ontdekt. Het appartementsrecht is ook in beweging. Er verschijnt veel rechtspraak over en daarnaast zijn er de wijziging van het Modelreglement (ook van belang voor bestaande reglementen) en de Wet Verbetering Functioneren VvE's.


In deze cursus 'Naleving van de splitsingsakte: procesrechtelijke aspecten van het appartementsrecht' wordt met name ingegaan op:

  • juiste grondslag vordering;
  • soorten procedures;
  • dagvaarding of verzoekschrift/samenloop;
  • hoger beroep en valkuilen;
  • onderscheid VvE recht (Boek 2 BW);
  • goederenrecht (Boek 5 BW)

met het oog op procedurele kwesties; nietigheid, vernietigbaarheid, vervangende machtiging, betalingsverplichtingen en opschorting, aansprakelijkheid van de notaris.