4

naam
Appartementsrecht
Netlaw-sectie
Bouwrecht
datum
26-03-2024
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bouwrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. H.J.G. Braakhuis
mr. A. Vermeulen-Jonkers
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

1. Actualiteiten aktewijziging

Welke wijzigingen binnen een appartementencomplex leiden tot een aktewijziging en welke meerderheid is daarvoor nodig? Hierbij gaan wij in op de kaders die de Hoge Raad bij arrest van 24 februari 2023 heeft geschetst.


2. Op-/aan-/onderbouw en exclusieve ingebruikgeving gemeenschappelijk gedeelte

Wij bespreken de wijze waarop een op-/aan-/onderbouw kan worden gerealiseerd binnen een VvE. Welke wijzigingen kunnen worden gerealiseerd zonder aktewijziging? Ook bespreken we het vraagstuk over exclusieve ingebruikgeving van een gemeenschappelijk gedeelte; welke mogelijkheden heeft de VvE en wanneer is een aktewijziging noodzakelijk?


3. Bestemming en veranderend gebruik

De bestemming van een appartementsrecht bepaalt op welke wijze het priv├ęgedeelte mag worden gebruikt. Wat valt er wel en niet onder horeca? Is het gebruik van een woning als bed-and-breakfast of kamergewijze verhuur toegestaan? Ook de vraag of een berging gelegen op de zolderverdieping mag worden gebruikt als woonruimte komt in dit deel van de cursus aan bod.


4. Vernietiging en nietigheid van besluiten / vervangende machtiging ex 5:121 BW

Waar moet rekening mee worden gehouden als vernietiging van een besluit wordt ingeroepen? Wanneer is sprake van nietigheid en wat zijn de gevolgen? In welke gevallen kan vervangende machtiging worden verzocht en waarvoor?