4

naam
Actualiteiten Strafrecht
Netlaw-sectie
Strafrecht
datum
09-09-2021
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Strafrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. R. ter Haar
mr. G. Meijer
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Uit de vele leerstukken en onderwerpen die momenteel in het strafrecht een voorname rol spelen, zullen Rob ter Haar en Gerlof Meijer de wat hun betreft meest aansprekende eruit lichten en op een onderhoudende wijze bespreken. Daarbij wordt vanzelfsprekend het verdedigingsperspectief niet uit het oog verloren.


Bij de selectie van onderwerpen is naast actualiteit ook gekeken naar complexiteit. Ter Haar en Meijer zullen met name ratio en rechtskarakter van onderwerpen als noodweer (waaronder geweldgebruik door de politie), medeplegen, poging, verkeersschuld en zwijgrecht/procesopstelling blootleggen, waardoor hierover al snel een beter begrip zal ontstaan, hetgeen u weer in staat stelt om scherper en gerichter verweren te voeren.


Aan de hand van bekende en geruchtmakende zaken (o.m. Mitch Henriquez, Deurnse juweliersvrouw, de helikopterbevrijding van mocromaffia kopstuk Benaouf A. en Jos B.) zal de belangrijkste recente rechtspraak en wetgeving worden besproken inzake:


  • Noodweer(exces)
  • Politiegeweld en het nieuwe ‘politiedelict’ art. 372 Sr
  • Verkeersschuld, roekeloosheid en het nieuwe art. 5a WVW
  • Medeplegen/medeplichtigheid
  • Poging, voorbereiding en vrijwillige terugtred
  • Zwijgrecht, procesopstelling, rechterlijke overtuiging en verdedigingsstrategie
  • Horen van getuigen
  • Voorlopige hechtenis en art. 5 EVRM