4

naam
Actualiteiten Omgevingsrecht
Netlaw-sectie
Bestuursrecht
datum
22-06-2021
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bestuursrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. B. Rademaker
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over actualiteiten met betrekking tot de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten en planologisch strijdig gebruik. Aandacht wordt besteed aan relevante jurisprudentie en u wordt op onderdelen bijgepraat over wijzigingen die de Omgevingswet gaat brengen.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl